Hana Koblišková

Hana Koblišková, "moja agentúra"
Klub BforB Aston

"Čím ďalej, tým viac prichádzam networkingu na chuť.
V dnešnej dobe plnej odporúčaní a vzácnych osobných kontaktov, sú spoločné, zároveň organizované stretnutia vzácne.
Preto si nájdem čas na B4B – biznis raňajky, ktoré mi dávajú priestor v pracovnom, ale aj v osobnom živote rásť."


"Členstvo v BforB prekonalo očakávané výsledky. Prihlásila som sa do Nitrianskeho klubu preto, lebo som organizovala 5.ročník súťaže Fotomodelka Európy - Slovakia v Divadle Andrea Bagara v Nitre a chcela som nadviazať spoluprácu s lokálnymi podnikateľmi. Vďaka odporúčaniam a spolupráci s členmi klubu sa uskutočnila spolupráca s nasledujúcimi firmami:

Business for Breakfast - 2varesky - Lapis - Zlatý Kľúčik - Marchalle - Zruby Telgart - Jan Karaffa - Veve výšivky - Sulinka - Abake - Voxtravel - firemné mecheche - Jenny Jeshko - Sala online - Green Way - Milan Kalmancai - akadémia rozvoja - Bentianna - Podpecníky - Sappe

Spolupráci sa veľmi teším a verím, že bude možná aj v budúcom roku a že vzájomnými stretnutiami a rozhovormi o spolupráci ju ešte vylepšíme.

Vďaka BforB bola akcia zase lepšia a významnejšia."

Ivana Matušková

Ivana Matušková, Klub Zlatý Kľúčik Nitra


Martina Surová

Martina Surová, Klub BforB Zlatý Kľúčik Nitra

"Pozvanie na BforB raňajky som prijala na jar v roku 2014, keď som sa rozhodla rozšíriť svoje podnikateľské aktivity v mojom odbore do Nitry. Členstvo v klube som si už druhý krát predĺžila, pretože som pôsobenie v klube pochopila ako príležitosť na zoznamovanie sa s podnikateľmi v Nitrianskom regióne. 

BforB vytvára funkčné prostredie, kde mám možnosť spoznať a pravidelne sa stretávať s ľuďmi, čo chcú rozširovať možnosti svojho podnikania a zároveň je to pre mňa príležitosť spoznávať nových zaujímavých ľudí. Pre moju prácu je extrémne dôležité komunikovať s ľuďmi a vytvárať hodnotné vzťahy hlavne na základe kvalitných odporúčaní, a práve preto koncept BforB vnímam ako jednu z najlepších možností predstaviť seba, kvalitu mojej služby a z nej vyplývajúcu podnikateľskú príležitosť v Nitrianskom regióne."


"Som rada, že som mala možnosť byť členkou BfoB a zastupovať spoločnosť dve obdobia za sebou. Okrem referencií a sprostredkovaným zákaziek mi táto skúsenosť priniesla množstvo nových príjemných kontaktov, ktoré majú charakter osobných.

Veľmi oceňujem aj prínos do osobného rastu v rámci obchodníckej profesie. Človek sa naučí vyjadrovať sa o svojej práci stručne a zrozumiteľne, precvičí si svoje prezentačné zručnosti a je nútený neustále zamýšľať sa nad zlepšeniami a novými informáciami, ktoré zaujmú a upútajú. A samozrejme príjemné strávené rána, v príjemnej spoločnosti s výbornými raňajkami a množstvo zaujímavých pridružených akcií."

Lucia Vargová

Ing. Lucia Vargová, Nowy Styl Group


Ivana Havranová

Ivana Havranová,
riaditeľka Wellness hotela Diplomat****
Rajecké Teplice, 
manažér klubu BforB Diplomat

"Mám možnosť hodnotiť vývoj a fungovanie klubu Business for Breakfast Diplomat za 20 mesiacov fungovania z pohľadu manažmentu hotela a zároveň manažéra klubu BforB Diplomat. Som rada, že aj na Slovensku majú podnikatelia možnosť využiť túto formu marketingu, vzájomnej spolupráce a rozvoja svojich podnikaní. Je veľmi vzácne sledovať, ako v rámci stretnutí došlo k prepájaniu aktivít, hľadania ciest spolupráce, podarilo sa vytvoriť spoločné projekty. Osobne si veľmi na klube BforB cením, že my ako hotel, zariadenie, v ktorom sa podnikatelia stretávajú, môže byť aktívne súčasťou tejto spolupráce. Chcela by som inšpirovať aj iných hoteliérov, aby vnímali BforB ako možnosť kvalitného PR, prezentácie svojej filozofie a kvalitných služieb.

Sme hrdí, že sme prvým  klubom BforB na Strednom Slovensku a že sa nám podarilo vytvoriť pre podnikateľov regiónu Žilina kvalitné zázemie na podporu ich podnikaní. Budeme aj naďalej nositeľom poslania klubov BforB, ktoré je založené na budovaní dlhodobého partnerstva a prepájania podnikaní a zároveň založené na dôvere a dobrom úmysle."


"Účasť v klube BforB je pre mňa obohatením. Spoznal som a stále spoznávam nových, zaujímavých a úspešných ľudí. Pri každom stretnutí klubu za účasti nových hosti môžem predstaviť moju spoločnosť a jej produkty a činnosť. Na druhej strane dozviem sa o iných spoločnostiach, ich činnosti, ponuke. Nadviazali sme už viacero konkrétnych obchodných kontaktov, ktoré postupne prerastajú do praktickej realizácie.

Vrele odporúčam každému, kto má obchodného ducha, rád sa stretáva s novými úspešnými a pozitívne naladenými ľuďmi zúčastniť sa na stretnutí členov Klubu BforB a následne stať sa jeho členom."

Ing. František Jaš, CSc.

Ing. František Jaš, CSc, 
RENOJAVA s.r.o. Prešov,
Klub BforB Košice, Hotel Dalia


Tina Redenkovičová

Tina Redenkovičová, Klub BforB Matyšák

"Vlastním realitnú kanceláriu Butterfly reality a aktuálne sme členmi v štyroch kluboch BforB v Bratislave a Nitre.Za necelé dva roky sme vďaka členom BforB a ich odporúčaniam urobili obrat viac ako 500.000 Eur. Dovolím si tvrdiť, že otvorenie pobočky v Nitre sa mi podarilo len vďaka členom tohto klubu a ich angažovanosti.

Ale náš život nie je len o obchode a peniazoch.
Na pôde BforB som objavila veľmi cenných a ľudsky hodnotných priateľov, s ktorými trávime aj veľa voľného času. Môžem iba odporučiť."


"Už dávnejšie som zistila, že podnikanie je hlavne o kvalitných vzťahoch. Studené telefonáty a zúfalé nadväzovanie kontaktov bez dobrých základov je veľmi náročné a nerentabilné. Myšlienka networkingu ma zaujala prakticky okamžite a osvojila som si ju veľmi rýchlo. Je úžasné sledovať, ako si ľudia vedia pomôcť, podať referenciu, odporučenie kontaktu a zároveň neustále posúvajú svoj biznis vpred. Kluby Business for Breakfast združujú podnikateľov na pravidelnej báze a vďaka tomuto skvelému konceptu rozširujú okruh svojich kvalitných odberateľov, dodávateľov z ktorých sa časom stávajú aj priatelia."

Simona Mruzová

Simona Mruzová, Klub BforB Avion


Igor Axamít

Igor Axamít,
The Alternative Board SK,
Klub BforB Avion

"Pred prvými raňajkami som nevedel, čo mám očakávať od takéhoto stretnutia. Avšak, ihneď sa mi koncept zapáčil vďaka pohodovej atmosfére a podobne zmýšľajúcim ľuďom.

Networking je pre mňa v prvom rade možnosť zvýšiť povedomie o značke. V BforB stretnem nových ľudí, ktorých v prípade potreby môžem odporučiť ďalej niekomu, kto ich potrebuje. Rozširujem si tým sieť kontaktov s možnosťou prepájania ľudí medzi sebou. A v druhom rade, 15% mojich klientov som získal vďaka Networkingu.

Myslím si, že networking by mal byť súčasťou marketingu akejkoľvek firmy. Ako hovoria členovia na stretnutiach TAB Boardov: „Všetko je to  len o vzťahoch.“"


"Okrem toho, že mi BforB prináša nový biznis a obchodné príležitosti, oveľa viac ma napĺňajú vzťahy a priateľstvá, ktoré nám v klube vznikajú. Navzájom si pomáhame rásť, podporujeme sa a súčasne spolu zažívame kopec príjemných a veselých momentov. ☺"

Ivan Ottinger

Ivan Ottinger, Klub BforB Avion


Milan Kalmancai

Milan Kalmancai,
Milan Kalmancai – koučing a mentálna príprava,
Klub BforB Nitra

"S konceptom BforB som prvýkrát prišiel do kontaktu pred dvoma rokmi. Myšlienka stretávania sa podnikateľov ma hneď veľmi zaujala, preto som sa na základe pozvania, jedného stretnutia zúčastnil. Na ďalšom som už bol členom klubu. Páčilo sa mi, že v Leviciach niečo takéto vznikne, nakoľko tu nebol žiadny iný priestor na stretávanie podnikateľov. Bolo to veľmi inšpiratívne a prišiel som do kontaktu s množstvom zaujímavých ľudí. Koncept sa bohužiaľ v Leviciach neujal, ale mňa to neodradilo – práve naopak, motivovalo ma to, aby som pokračoval ďalej. Preto som sa stal členom nitrianskeho klubu. 

Čo sa mi podarilo vďaka klubu získať?  Zoznámil som sa s človekom, ktorý podniká so sedacími vakmi .honest a na základe jeho odporúčania sme spojili sily a s kaviarňou Stopy sme boli v roku 2015 na štyroch festivaloch a vytvorili chillout zónu.

Ďalej sa mi podarilo hrať hru Cashflow kvadrant s dvoma členmi BforB klubu v rámci spoločného teambuildingu.

Za posledné obdobie, odkedy som sa stal členom nitrianskeho klubu, som dostal viacero odporúčaní na koučing. Podarilo sa mi vysvetliť členom klubu, že osobný a mentálny rozvoj je veľmi dôležitý a človek sa môže posúvať práve vďaka koučingu.

Mohol som byť súčasťou akcie Fotomodel Europe, kde som mal možnosť prednášať pred súťažiacimi na tému Sebavedomie a Ako prekonať strach. Mal som možnosť vidieť, že keď sa spoja členovia klubu, môže vzniknúť veľmi zaujímavá vec. Napríklad veľkú väčšinu tombolových cien do tejto súťaže darovali práve členovia BforB klubu.

Jednoznačne odporúčam členstvo v BforB pre každého podnikateľa. Bez ohľadu na to, či podniká v malom alebo vo veľkom. V klube BforB nemusíme medzi sebou obchodovať, ale môžeme. Klub je zaujímavý hlavne z hľadiska odporúčaní. Členmi klubu sú ľudia, ktorí poznajú iných ľudí. A na základe toho sa môžeme dostať ako podnikatelia k novým kontaktom a novým obchodom. V neposlednom rade v klube vznikajú priateľstvá a dobré vzťahy."


"Čo mi prinieslo členstvo v klube BforB?  Asi pred dvomi týždňami sme si tak s jednou klubovou kolegyňou hovorili, či sú všetky kluby také skvelé, ako ten žilinský... Prečo – jeden z prínosov je pre mňa rozhodne každý jeden člen tohto klubu svojou osobnosťou, svojim prístupom k životu. Stretnúť a spoznávať úžasných ľudí je pre mňa jednou z veľkých radostí, ktoré nám život dáva a tu si to užívam :-DD

Ďalšou rovinou je práve ten základný motív činnosti klubov – vytvoriť priestor pre stretávanie a nadväzovanie kontaktov a partnerstiev. Od roku 1991 pracujem v poisťovníctve, najskôr ako zamestnanec a od roku 1998 ako živnostník a neskôr ako poisťovací maklér s vlastnou spoločnosťou. Vždy som tú prácu robila svedomito a zodpovedne a tá práca sa mi odvďačila mnohými spôsobmi, ale po tých 25-tich rokoch už je to skutočne VEĽA... A tak sa na Ceste sv. Jakuba do Santiaga de Compostela začala rodiť nová idea – zúročiť svoje poznanie, skúsenosti a vedomosti z jogy, koučovania, trénovania pamäti a jogy smiechu. Program „Žite lepšie“ vznikol ako ojedinelý svojou štruktúrou a tak verte, že nie je jednoduché hľadať a získavať svojich klientov pre niečo, čo nepoznajú a ešte o tom nepočuli. A v tomto vidím skutočne veľký prínos pre mňa ako podnikateľa. V kultúrnom prostredí, kultúrnym spôsobom môžem „dôverne“ hovoriť s ľuďmi, ktorých by som inak nespoznala a mám tak vynikajúcu príležitosť nadväzovať kontakty a postupne ich zúročovať. A s čím sa tu stretávame neustále je to, že podnikať sa dá slušne, korektne a s plnou zodpovednosťou k sebe, k svojim klientom, k životu i spoločnosti.

Čo je myslím si užitočné pre každého z nás, naučiť sa hutnosti vo vyjadrovaní, pretože povedať za minútu to, čím sme zaujímaví a výnimoční nie je jednoduché a rozhodne nás to učí kreativite a istej elegancii v sebapresentácii.

Takže na záver môžem skutočne povedať že to bolo výborné rozhodnutie!"

Liba Chiara Hladeková

Liba Chiara Hladeková,
O.Z.I. spol. s r.o. – program „Žite lepšie“,
Klub BforB Žilina


Rastislav Medveď

Rastislav Medveď,
DYNASTIC,
Klub BforB Avion

"V našom klube zastávam pozíciu moderátora a každý míting sledujem nadšenie členov a veľký záujem hostí o BforB.

Veľmi si cením, že sa každé dva týždne stretávajú podnikatelia z rôznych odborov. Každý z nás sa vyzná v inej oblasti a radi si navzájom poradíme nielen počas mítingu, ale aj na osobných stretnutiach. Navzájom sa podporujeme, odovzdávame si cenné rady a kontakty, ktoré nám uľahčujú pracovný, ale aj súkromný život.

Každý podnikateľ chce zarábať, to je jasné. Príjmy do našich firiem nás živia. No na to, aby sa nám darilo musíme mať okolo seba ľudí, na ktorých sa môžeme obrátiť. A práve takýchto ľudí máme u nás v klube AVION. Medzi nami vznikli dlhodobé spolupráce, vytvárame spoločné projekty a navzájom si otvárame nové obchoné príležitosti. A to práve preto, že sme členmi BforB.

BforB je aj skvelým marketingovým nástrojom podnikateľa. Na každom mítingu sa okrem stálych členov zúčastňujú aj hostia a tak rozširujeme povedomie o svojom podnikaní. Je skvelé, že máme k dispozícii aj komunikačné kanály ako newsletter a webstránku, kde sa môžeme odprezentovať.

Atmosféra v našom klube je skvelá a máme radi aj spoločné (celoslovenské) akcie, na ktorých sa vždy zúčastní úctyhodný počet podnikateľov/majiteľov firiem, teda ľudia, ktorý majú vo firme rozhodujúci hlas.

Členstvo v BforB je určite skvelým prínosom pre každého podnikateľa."