Sídlo spoločnosti
Business for Breakfast Slovakia s.r.o.
Tomášikova 17
821 09 Bratislava
 
Ing. Juraj Bais
Výkonný riaditeľ slovenskej
franšízovej siete Business for Breakfast®
Tel.: +421 903 723 736
E-mail: juraj.bais@bforb.sk