Pravidelné stretnutia podnikateľov

V roku 2013 sa na Slovensku objavil z krajiny klubov, z Anglicka prvý podnikateľský klub Business forBreakfast. Voľným prekladom „biznis raňajky“. Dnes v rámci Slovenska funguje 7 klubov. Vo Wellness hoteli Diplomat pravidelne každý druhý utorok v mesiaci podnikatelia regiónu Žilina otvoria dvere svojho klubu, aby využili ojedinelý koncept networkingu. Každý z nich môže predstaviť svoje podnikanie. Každý z nich tu zažije, aké to je, keď sa mu otvoria iné možnosti.Keď podnikanie nie je o konkurencii, ale o spolupráci, hľadaní riešenia.

Pani Katarína Benková (www.benkovadesign.sk) napísala: „Čo mi dal BforB? V prvom rade celistvejší pohľad na seba, vlastné podnikanie a možnosti ako byť lepší. Povzbudenie, elán a kus nadšenia pre ďalšiu činnosť, ale hlavne presvedčenie. O potrebe vzájomnej pomoci, úcte a  podpore, ako základe kvalitnejších medziľudských a nakoniec aj pracovných vzťahov.“

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PRE PODNIKANIE A FRANCHISING BRATISLAVA 2016

Výstava Franšízingu BA

V Bratislave sa dňa 10. Novembra 2016 sa uskutoční štvrtý ročník Medzinarodnej výstavy venovaný podnikaniu a franchisingu. Začiatok je o 10 hod. ukončenie o 17 hod.

Výstava sa bude konať v priestoroch Národného podnikateľského centra, Karadžičova 2, 821 09 BRATISLAVA.

Výstava je organizovaná za významnej podpory Slovenskej franchisingovej asociácie, ktorá sa stala hlavným parterom výstavy a tiež za spolupráce Združenia podnikateľov Slovenska a Slovak Business Agency.

Výstava, ktorá bude prebiehať v spojení s konferenciou o franchisingu a podnikaní - marketing, podnikanie, financovanie a predstavenie franchisingových systémov, je určená všetkým záujemcom o tento segment podnikania.

Stránky

  • 1
  • 2