Skola-networkingu

Slovo znie sofistikovane a mnohým je asi cudzie. Pochádza z anglického slova “network”, čo v preklade znamená sieť. 

Nechceme vás vtiahnuť do žiadnej siete, ale našim cieľom je vysvetliť vám jednoduchosť tohto výrazu a vyvrátiť to, že sa jedná o akýsi spôsob dotieravého obchodovania, vnucovania sa a podobne.

Ak vás niekto pozve na večerný networking alebo do podnikateľského klubu, kde sa networkuje, neznamená to nič iné, len to, že sa chce s vami zoznámiť, porozprávať a vytvoriť si vzťah.

Networking vychádza zo základného ľudského princípu, a to z komunikácie.

Aj my networkujeme = rozprávame sa, zdieľame svoje skúsenosti, hovoríme o tom, čomu sa venujeme, vytvárame si vzťahy, a to len a len komunikáciou. A úprimný osobný rozhovor vám prinesie oveľa viac, ako poslaný mail.

Networking je životný štýl. Je to štýl nášho podnikateľského klubu, ktorý chceme s vami zdieľať. V našej škole networkingu sa naučíte, aké ľahké je získať klienta, aké ľahké je mať veľa kontaktov, aké príjemné je mať dobré obchodné vzťahy a ako sa budujú.